Pohřební služba Jeseník - Bukovice

Kontakt:
tel.: 584 401 273

Nepřetržitá služba:
tel.: 737 258 526

pohrebnictvi@tsje.cz


Mapa 

TOPlist
poslední úprava
,,Pohřební auto,,
Náhled na FOTO        
- ÚVOD -

Úvodem:                                                                                            Pohřebnictví spadá pod Technické služby Jeseník a.s. a je jedním z deseti provozů, která firma provozuje. Pohřební služba tak jako ostatní provozy, pracují v režimu ČSN EN ISO 9001,14001 a ČSN OHSAS 18001. Technické služby Jeseník mají ve vlastnictví obřadní síň Jeseník-Bukovice, dále provozují pohřební službu a spravují dva hřbitovy (Jeseník-Bukovice, Jeseník Husova ul.).

Adresa:
Technické služby Jeseník a.s. 
Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník tel./584 411541.
 
Recenze o pohřební službě Jeseník-Bukovice

 

Adresa:    
Rejvízská 374, 790 01 Jeseník
  kancelář - tel.: 584 401273, pondělí-pátek  7.30-16.00 hod.
Nepřetržitá služba 24 hodin denně - 737 258526, e-mail:pohrebnictvi@tsje.cz 

Naše krédo: Pohřební služba TSJE je zavedená pohřební služba s dlouholetou tradicí.  Pohřební služba zajišťuje vlastními pracovníky a technickými prostředky přepravu zesnulých, úpravu zemřelých, prodej rakví, vybavení rakví, tisk smutečního oznámení, výkopy hrobů, smuteční projevy, smuteční hudbu, vyřizování dokladů, prodej hřbitovního zboží, veškeré další úkony zajišťující maximální komplexnost služby při sjednávání pohřbu. Vedle pohřebních služeb zajišťuje agendu související s hrobovou matrikou, správu a údržbu hřbitovů. Pohřebnictví v Jeseníku, které provozují TSJ, chtějí jít směrem nejnovějších trendů, maximální komplexnosti služeb, profesionalitě a kvalitě provedených služeb.


Způsob úhrady
(objednávka smut.rozloučení, placení hrobů, atd.):  
-  hotově v kanceláři pohřební služby
-  platba kartou
-  převodním příkazem (minimálně)
Ideální způsob platby - smuteční roz., placen���� hrobů, doplňky, atd.
Nabízíme tyto služby :

- Nabízíme kompletní služby k zajištění smutečních rozloučení (po domluvě možnost sjednání  objednávky v mimopracovní době).

- Zajištění civilních a církevních obřadů dle přání objednavatele.

- Provádíme smuteční rozloučení v obřadních síních, kostelech - dle přání zákazníka.

- Provádíme převozy zesnulých v ČR i ze zahraničí.

- Provádíme focení při obřadech s možností tvorby videoprezentací smut. rozloučení.

- Nová služba od 1.4.2016 - Pronájem TV v obřadní síni s prezentací fotek, atd.

- Vyřizujeme úmrtní list (který objednavateli přijde doporučeně do místa trvalého bydliště) a další náležitosti týkající se dané objednávky. V daném případě nemusí objednavatel nic vyřizovat, vše za něho pohřební služba vyřídí.

- Smuteční oznámení Vám vytiskneme na počkání, v případě zájmu umístíme také parte do vývěsní skříňky. V případě požadavku zařídíme, aby smuteční oznámení bylo prezentováno i v tisku (Jesenický týdeník, atd.).

- Novou službu, kterou Vám nabídneme je zveřejnění informace týkající se smutečního rozloučení na internetu na našem webovém portálu. Tato služba je z důvodu častých dotazů rodiny, příbuzných, kamarádů, atd. na konání smutečního rozloučení.

- Zajišťujeme květinovou vazbu dle přání zákazníka (živé i umělé kytice, věnce, atd.).

- Další možnou výhodou je zajištění hudebního doprovodu, smuteční hostiny, vlastního či jiného fotografa  (info.- tel.kontakt, atd.).

- TS Jeseník dále mají na starosti  správu pohřebišť v Jeseníku (Husova ul., Rejvízská ul.)

- Prodáváme hřbitovní doplňky (obaly na urny, nerez svítilny, vázy, svíce, aj.).

- Provádíme také  výkopové  práce související s pohřbením nebo exhumací na přání objednavatele.

- Na pietní vsypové loučce se provádějí vsypy ostatků - vsypy s účastí, bez účasti.

- Zařizujeme také nápisy na pietní smuteční desku, to se týká hlavně objednavatelů vsypů, kteří by po aktu vsypu chtěli mít jméno zesnulého umístěného právě na této desce a kdykoliv položit květiny a vzpomenout.

- Poskytujeme novou službu z názvem VZPOMÍNÁME. Umístění této vzpomínky bude ve skříňce u Klíčů s možností i zveřejnění na internetu (formát A5).

- Poskytujeme novou službu z názvem KAMENÍCI. Jedná se o zveřejnění nabídky kamenických prací ve skříňkách na hřbitově v Jeseníku-Bukovicích a na hřbitově v Jeseníku Husova ul. (formát A5).

- ÚDRŽBA HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ, ZHOTOVENÍ ZÁKLADU NA URNOVÁ MÍSTA 1x1m.  


    |              poslední úprava